lò mổ lợn

Lò mổ hoạt động “chui” gần 10 năm giữa thành phố

Lò mổ đã hoạt động giết mổ lợn từ năm 2007 đến nay. Có từ 4 đến 5 người thường xuyên lao động mỗi ngày xuất ra thị trường khoảng 500kg lợn thịt. Điều kỳ lạ là 10 năm qua lò này hoạt động "chui" mà không bị ai "sờ gáy"!?