lò đào tạo tiến sĩ

"Không phải cứ làm luận án tiến sĩ là phải chọn vấn đề to tát, hoành tráng!?"10

"Không phải cứ làm luận án tiến sĩ là phải chọn vấn đề to tát, hoành tráng bởi hai mươi năm trước đã có hàng chục trường hợp ở các nước phát triển nghiên cứu nhiều vấn đề cụ thể như hành vi viết chữ trong nhà vệ sinh, nhổ nước bọt ngoài đường… Đó là những đề tài có tính thực tiễn để nói lên văn hóa”.