lĩnh vực giáo dục

Hứa hẹn dòng vốn lớn FDI “chảy” vào lĩnh vực giáo dục

Từ khi Nghị định 86 có hiệu lực, các trường quốc tế đã tận dụng cơ hội và thúc đẩy hoạt động tuyển sinh học sinh Việt Nam. Động thái này đã các tác động đến việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trước cơ hội hấp dẫn của thị trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài cần ít nhất 1.000 tỷ đồng mới được thành lập cơ sở giáo dục đại học

Chiều 18-4 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.