liên hoan phim lần thứ xx

Bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Sau 5 ngày diễn ra, tối 28-11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tại thành phố Đà Nẵng bế mạc và trao giải thưởng với chủ đề “Hải âu trên sóng biếc".