lịch sử thế giới

Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia năm 2019

Đề thi môn Lịch sử có những câu hỏi liên kết giữa Lịch sử Việt Nam với Lịch sử thế giới, đặc biệt đề thi xuất hiện nhiều câu hỏi so sánh.

Giải quyết được vấn đề nông nghiệp và con người thì chúng ta mới “sống”!

Một trong những tác động của hội nhập là tạo sức ép để chuyển động. Nếu cứ duy trì cơ chế xin - cho, bao cấp thì sẽ lạc hậu mãi mãi. 

Sự thật lịch sử không thể xuyên tạc1

Ngày 9/5/1945 đã đi vào lịch sử như là chiến thắng vĩ đại của hòa bình và văn minh nhân loại trước chủ nghĩa phát xít, với chiến thắng oanh liệt của Hồng quân và nhân dân Liên Xô, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai, đem lại nền hòa bình cho toàn thế giới.