lên rẫy

Theo bố mẹ lên rẫy chơi, hai cháu nhỏ không may đuối nước

Hai cháu Y Thuỷ Trúc và Kring Sa Quân theo bố mẹ lên rẫy để chơi nhưng không may bị xảy chân xuống ao trong rẫy…