lễ tổng kết năm học

Hơn 200 học sinh không được khen thưởng vì hiệu trưởng... chưa được bổ nhiệm lại

Cô Hiệu trưởng hết thời hạn giữ chức vụ, nhưng chưa được bổ nhiệm lại đã khiến trên 200 học sinh có thành tích học tập tốt không được nhận thưởng trong buổi lễ tổng kết.