lễ tiết

Những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ CAND trong tư thế, lễ tiết, tác phong

Bộ Công an vừa Dự thảo Nghị định quy định về Điều lệnh nội vụ CAND.