lệ phí trước bạ

Mua nhà tái định cư bằng tiền bồi thường được miễn nộp lệ phí trước bạ

Đây là trả lời của Tổng cục Thuế về đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 1-2017

Kể từ tháng 1-2017, những chính sách mới chính thức có hiệu lực bao gồm:

Nhiều trường hợp được miễn lệ phí trước bạ

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính, có nhiều trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Miễn lệ phí trước bạ xe máy điện chưa đăng ký đến hết 30/6/2016

Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký...

Mua xe máy điện phải nộp lệ phí trước bạ

Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội cho biết: đơn vị này đã có công văn chỉ đạo kể từ ngày 1-7-2016, các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã triển khai công tác thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Bộ Công an trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

* Chưa cho phép các hình thức cá độ bóng đá.
* Từ ngày 1/7/2015, xe máy điện khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ.