lễ nhậm chức

Mỹ: Bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 45

Không biết có phải lời tiên đoán của nhà tiên tri người Pháp thế kỷ 16 Nostradamus và thày phù thủy người Mexico Antonio Vazquez ám ảnh, nhưng mật vụ Mỹ đang căng mình chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump.