lễ kí kết

Học viện CSND và Học viện Cảnh sát Vân Nam kí kết bản ghi nhớ hợp tác

Chiều 8/1, Học viện CSND đã tổ chức lễ kí kết bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Cảnh sát Vân Nam Trung Quốc. Lễ kí kết có sự tham dự của lãnh đạo hai Học viện; lãnh đạo Cục Đối ngoại và Cục Đào tạo (Bộ Công an). Dự lễ kí kết còn có ngài Triệu Vạn Bằng, Tham tán Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phải đáp ứng được nguyện vọng, ý kiến, quyền làm chủ của dân

Chiều 17-8, tại Lễ ký kết “Qui chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND 24 quận- huyện nhiệm kỳ 2016-2021”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu rõ: "Mục đích cuối cùng là làm sao cho mỗi cấp HĐND, phát huy được vai trò- trách nhiệm- quyền hạn của mình, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đặt ra theo qui định của pháp luật và theo sự lãnh đạo của cấp ủy. Đáp ứng được nguyện vọng, ý kiến, quyền làm chủ của nhân dân ở từng địa phương, quận- huyện".