lễ khai ấn

Đền Trần, Nam Định trước giờ khai ấn

Chỉ vài giờ nữa lễ Khai ấn đền Trần, Nam Định sẽ được chính thức bắt đầu. Người dân địa phương và du khách khắp nơi đang ùn ùn đổ về địa điểm di tích này.