lễ hội quân

Hơn 3,8 triệu ngày công trong chiến dịch tình nguyện hè 2015

Ngày 16/8, lễ hội quân chiến dịch tình nguyện hè 2015 được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng vạn thanh thiếu nhi.