lễ hội cướp phết

Lễ hội cướp phết nổi tiếng miền Bắc vỡ trận

Lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quan (Phú Thọ) mặc dù giới hạn người chơi nhưng hàng nghìn thanh niên không có trong danh sách tham gia vẫn vượt rào lao vào tranh cướp khiến khung cảnh cướp phết lại tái diễn cảnh hỗn loạn.

Nghìn người chen nhau đả cầu cướp phết

Hàng năm cứ vào mùng 7 tháng Giêng, lễ hội cướp phết lại được tổ chức tại Lập Thạch – Vĩnh Phúc, nhằm tưởng nhớ bốn vị tướng quân thuộc chi ba Hùng Vương, là bốn tướng lĩnh được cử về để trấn ải vùng Đông Lai (Bàn Giản) có công dẹp giặc, dẹp loạn và giữ nước.