lễ hội Cầu Trâu

'Thay thế động vật sống bằng đồ mã, ý nghĩa không thay đổi'

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nghi thức hiến một vật nào đó cho thần thánh là phong tục của từng làng, nhưng trong thế giới hiện đại này thì nên điều chỉnh. Có thể thay thế động vật sống bằng các biểu tượng, như dùng đồ mã, thì ý nghĩa cũng không khác nhau.

Đề xuất loại bỏ một số lễ hội, hoặc khu biệt hành vi hiến tế

Chỉ trong vòng chục ngày đầu năm mới, liên tiếp 4 lễ hội được phục dựng gây ồn ào dư luận vì sự phản văn hóa, thiếu tính nhân văn: lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, lễ hội Cầu Trâu ở Phú Thọ, lễ hội cướp phết ở Hà Tây và đền Gióng ở Sóc Sơn.