lễ ban sóc

Doanh thu bán vé tham quan Di sản Huế giảm mạnh do dịch COVID-19

Sau ngày 15/3/2020, hệ thống di tích Huế phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Từ đó, lượng khách quốc tế và trong nước đến với di tích Huế giảm hẳn so với những năm trước.