lấy ý kiến

Cần khóa cả số điện thoại để liên hệ trong tin nhắn rác

Ngày 31-3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ban hành “Trình tự xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt (QCRV) sai quy định và quy trình xử lý đối với các đầu số, các số điện thoại tin nhắn rác, các số điện thoại thực hiện cuộc gọi nhỡ lừa đảo” trên địa bàn Hà Nội.

Khơi thông các tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững

Ngày 10/11, Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến cho Dự thảo Chiến lược phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm 2021-2030.

Lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế

Từ ngày 18/5 đến ngày 27/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.


Bộ Công an lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo thông tư quy định chế độ điều dưỡng

Dự thảo thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong CAND do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành, gồm 3 chương, 13 điều.

Đề xuất biểu giá điện sinh hoạt theo 5 bậc thang

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án “Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam”. 

Lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước

Ngày 18-12, Bộ Công thương tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về thủ tục hải quan

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và cộng đồng DN về dự thảo nghị định mới về thủ tục hải quan.

Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

Ngày 18-5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo) trong vòng 60 ngày để lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hội thảo về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Ngày 8-4, tại thành phố Đà Nẵng, Ban soạn thảo Báo cáo quốc gia (lần thứ nhất) của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn (Báo cáo quốc gia) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Báo cáo quốc gia.