lấy lửa

Cả làng rộn rã xin lửa lấy đỏ giữa đêm khuya

Theo quan niệm của người làng An Định, xã Yên Nghĩa, Hà Đông, vào đêm 11 tháng Giêng nếu xin được lửa (hay còn gọi là xin đỏ) từ đình làng và mang được về nhà mà ngọn lửa không bị tắt thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn.