lao động nữ

Đã đưa trên 98 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 3/2, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11/2014 là 7.605 lao động (3.529 lao động nữ).