lao động nông thôn

Gần 5 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), giai đoạn 2016-2020, cả nước có 4,9 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó số người học các nghề nông nghiệp chiếm 36%, số người học các nghề phi nông nghiệp chiếm 64%.

Dạy nghề cho 3.300 lao động nông thôn tỉnh Kon Tum

Trong số 3.300 chỉ tiêu dạy nghề lao động nông thôn được giao trong năm 2015 ở Kon Tum, có 2.435 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề nông nghiệp và 865 chỉ tiêu được giao cho dạy nghề phi nông nghiệp.

Trên 6 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh Kon Tum vừa thông qua tổng kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015 là 6,175 tỷ đồng, Kon Tum phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung toàn tỉnh đạt khoảng 42%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 28%.