lao động đi làm ở nước ngoài

Gần 9 triệu lượt người Việt Nam xuất cảnh mỗi năm

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 11-2019.