lao Thừa Phủ

Bảo tồn khu chứng tích lao Thừa Phủ

Những ngày này, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn tất các công đoạn cuối cùng của dự án tôn tạo, tu bổ khu chứng tích lao Thừa Phủ, nằm trên đường Lê Lai, thuộc phường Vĩnh Ninh, TP Huế.