lãnh tụ Hồ Chí Minh

Argentina ca ngợi thành tựu của Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, hôm 18/8, trang web của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và xã hội Argentina đã có bài viết ca ngợi những thành tựu của Cách mạng Việt Nam.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945-1969)”

Thiết thực chào mừng 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19-5-1890 – 19-5-2015), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viện Lịch sử Công an (Tổng cục Chính trị CAND) đã sưu tầm tư liệu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945-1969)”.