lãnh đạo Quận

Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo Quận và Sở GĐ-ĐT

Đây là kết luận của UBKT Thành ủy Hải Phòng sau khi xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm…