làng văn hóa đón năm mới

Nhiều hoạt động đón năm mới đặc sắc của đồng bào 14 dân tộc tại Hà Nội

“Xuân sum họp” là chủ đề hoạt động tháng 1 được tổ chức từ nay đến hết ngày 31-1-2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).