lắng nghe nhân dân

Công an Kim Bôi lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân

Ngày 30-5, Công an huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị “CAND lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân” năm 2018 gồm 14 xã vùng Bắc Kim Bôi.