làng cổ Lộc Yên

Băn khoăn du lịch làng cổ Lộc Yên

Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, là một trong những điển hình về văn hóa làng của vùng quê bán sơn địa Quảng Nam. Làng nằm giữa địa hình sông, suối, núi đá và ruộng đồng.

Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ Lộc Yên là 1 trong 4 làng cổ của cả nước được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.