lần thứ 49

Thư gửi người bán xôi giành giải nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 với chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”.