lần đầu tiên được tổ chức

Trường Đại học Y Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ chuyển giao chức vụ Hiệu trưởng

Chiều 30-11, Trường Đại học Y Hà Nội đã  tổ chức lễ chuyển giao chức vụ Hiệu trưởng từ GS. Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 14 sang GS. Tạ Thành Văn –Hiệu trưởng nhiệm kỳ 15. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi trường đã có 116 năm tuổi này.