làm việc từ xa

Cải tiến công nghệ giúp nhân viên làm việc năng suất hơn

Theo một cuộc khảo sát toàn cầu mới đây, 95% nhân viên không thấy thoải mái với việc quay trở lại văn phòng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, 98% kỳ vọng các cuộc họp trong tương lai có thể tham dự từ nhà, 53% số doanh nghiệp đang lên kế hoạch tối ưu hóa diện tích văn phòng, và 96% mong muốn các công nghệ thông minh sẽ cải thiện môi trường làm việc...

Xây dựng nền tảng số giúp doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước làm việc từ xa hiệu quả

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp; Nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển đổi mô hình từ làm việc truyền thống sang làm việc từ xa. Tuy nhiên, do mô hình và văn hóa làm việc từ xa còn tương đối mới tại Việt Nam nên để làm việc từ xa vẫn đạt hiệu suất cao là không hề đơn giản...