làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đầu tư của Nhà nước là cần thiết nhưng phải phát huy nội lực trong dân

Trong 2 ngày 17 và 18-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiểm tra tình hình triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.