làm việc tại CHLB Đức

Mở rộng cơ hội cho lao động Việt Nam sang CHLB Đức làm việc

Sau thành công của dự án thí điểm đào tạo lao động Việt Nam sang làm điều dưỡng ở các trung tâm chăm sóc người già tại CHLB Đức, phía Đức đang tiếp tục thí điểm đào tạo lao động Việt Nam chuyên ngành điều dưỡng làm việc tại các bệnh viện.