làm trong sạch địa bàn

Bộ Công an họp Ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử

Chiều 16-5, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử, đánh giá và tiếp tục triển khai công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.