lạm phát cơ bản

Lạm phát tiếp tục xu hướng tăng

Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) tại báo cáo về tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Theo đó, UBGSTCQG cho rằng lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 11-2015 tới nay

Nhu cầu điện, nước thấp và giá xăng dầu xuống kéo CPI giảm 0,01%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu đi xuống theo xu hướng thế giới và giá điện, nước sinh hoạt giảm do nhu cầu tiêu dùng thấp trong mùa mưa là những yếu tố chính tác động làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm 0,01% so với tháng 10 và chỉ tăng 0,08% so với tháng 12/2019...