lãi suất liên ngân hàng

Cơ hội thuận lợi để lãi suất cho vay giảm, “thúc” tín dụng

Cơ hội thuận lợi để lãi suất cho vay giảm, “thúc” tín dụng là ý kiến của nhiều tổ chức phân tích tài chính trước hiện tượng giảm giá kỷ lục của lãi suất liên ngân hàng.

Lãi suất cho vay phụ thuộc vào “sức khỏe” tài chính và uy tín của doanh nghiệp

Số liệu từ báo cáo của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết: Lãi suất liên ngân hàng đã tăng tuần thứ ba liên tiếp. Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng đã chạm ngưỡng trên 5%/năm ở cả ba kỳ hạn.

Lãi suất tăng, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định

Đây là dự báo của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) trong Bản tin trái phiếu tuần số 12 mới phát hành. Theo BVSC, tỷ giá sẽ tạm thời ổn định nhờ xuất siêu và dòng vốn FDI.