kỹ thuật vật lý

Doanh nghiệp “chuyển mình” trước làn sóng công nghiệp 4.0

Theo đánh giá của các chuyên gia, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ có tác động đáng kể đến Việt Nam. Những ngành được hưởng lợi là du lịch, thương mại nội địa, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, xây dựng.