kỳ thi thử THPT quốc gia

Đề Toán và Hóa tại kỳ thi thử THPT quốc gia 2017 có sai sót

Theo phản ánh của một số học sinh, đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 của Hà Nội có một số sai sót.