kỳ thi đánh gia năng lực

Công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào kỳ thi đánh giá năng lực 2015

Ngày 2/7, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2015 sau kỳ thi đánh gia năng lực được tổ chức vào 4 ngày từ 30/5 đến 2/6.

Công điểm sơ bộ kỳ thi đánh giá năng lực

Chiều tối ngày 25-5, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố kết quả phân tích điểm thi sơ bộ về kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2016.

Ngày mai (5-5): 70.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1

Ngày 5-5, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) sẽ chính thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016.