ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét

Đã xuất hiện ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét

Ngày 13/5, hội thảo quốc gia về đầu tư bền vững cho công tác phòng, chống sốt rét đã được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) tổ chức tại Hà Nội, do PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì.