kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên

Trong hai ngày 24 và 25-3, Đoàn Thanh niên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã tổ chức “Ngày hội đoàn viên - Hội trại truyền thống - Tiếp bước lửa anh hùng”.