kỷ niệm 21 năm

Trang nghiêm Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Sáng 8-8, lễ thượng cờ ASEAN diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 –28/7/2016) và 49 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2016).