kỷ luật cán bộ cấp cao

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 28-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công bố quyết định phân công nhiệm vụ đối với ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.