ký kết;

Khai trương Văn phòng đại diện xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 28-3, tại Hà Nội, Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) khai trương Văn phòng đại diện xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Hà Nội. Đây là văn phòng đại diện thứ 16 của JNTO tại nước ngoài.