kỳ họp thứ 16

Xem xét, thông qua Nghị quyết về thu hút nhân tài thể thao

Ngày 9/7, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, UBND TP Cần Thơ trình đề nghị HĐND xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết “Thực hiện thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2016 - 2020”.  

Đến năm 2020 mới cơ bản chấm dứt úng ngập

Phần chất vấn trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 8, nhiều đại biểu tập trung đặt câu hỏi về vấn đề chống ngập nước và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính.

Bế mạc kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hồ Chí Minh

Sau những ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 8 đã bàn thảo, góp ý và thông qua nhiều vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm tới với nhiều chỉ tiêu được đặt ra cao hơn năm nay.
>> Nhiều chức danh do HĐND TP Hồ Chí Minh bầu đạt kết quả tín nhiệm cao