kỳ họp thứ 11

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại kỳ họp 11 cuối tháng 3

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV với thời gian làm việc dự kiến là 11 ngày. Trong đó có việc xem xét, quyết định vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chuẩn bị các báo cáo, dự luật trình Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án luật sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 21-3, bế mạc ngày 14-4.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật tại kỳ họp thứ 11

Sáng 24-2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp khoảng 16 ngày (không kể các ngày nghỉ), họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-3 và bế mạc vào ngày 9-4.

Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật tại kỳ họp thứ 11

Trong ngày làm việc thứ 3 phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII. Theo đó, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật.