kỳ họp thứ 10

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Sáng 10-7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Dấu ấn hoàn thiện pháp luật về tư pháp

Với trọng tâm là công tác lập pháp, kỳ họp thứ 9 (khai mạc sáng 20-5), Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận các dự án luật lĩnh vực tư pháp, trong đó việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Hội nghị phổ biến, quán triệt các bộ luật, luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua

Ngày 15-4, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10.