kỳ họp 47

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 Trung tướng, 6 Đại tá Quân đội

Từ ngày 11 đến 13/8/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 47. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.