kỳ đà hoa

Thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về rừng

Ngày 23-6, UBND huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về lại rừng.