korona

Russia working on own, 100-Use, environmentally friendly rocket

According to designers, unlike Space X's Falcon 9, the KORONA is not just a rocket, but a spacecraft, capable of takeoff and landing, with its development effectively opening the path to interplanetary flights with crew onboard.

Korona- tương lai ngành vũ trụ Nga

Một dự án chế tạo hệ thống tên lửa vũ trụ có thể tái sử dụng nhiều lần đang được Nga khởi động nhằm mục tiêu chuyên chở người và hàng hóa lên quỹ đạo