kinh tế mũi nhọn

Sức sống “Tân Châu Cảng” nơi biên giới An Giang

Với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Châu tập trung thực hiện tốt 3 mũi đột phá là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế biên mậu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Nâng cao chất lượng “văn hóa du lịch” là việc làm cấp thiết

Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn đã được xây dựng và khẳng định. Tuy nhiên, để du lịch phát triển bền vững, xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam thì ngành du lịch còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là vừa nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân được du khách ở lại dài ngày, đồng thời họ sẽ trở lại sau kỳ nghỉ là một bài toán mà ngành du lịch cần phải làm ngay.